políticas económicas e minas antipersoas.- FMI vs OIT

InformeOITO FMI mellora por sexta vez a previsión de crecemento de España“. Esta nova que hoxe nos lanzan dende todos os medios de comunicación sería algo que, sen dúbida, debera aledarnos. Que España e EE UU sexan os únicos países aos que o Fondo Monetario Internacional (FMI) lles augura unha mellora nos datos de crecemento

Sen embargo, xunto con esta nova, tamén hoxe coñecíase o documento da Organización Internacional do Traballo (OIT), “Perspectivas sociais e de emprego no mundo 2015”, onde se indica que a tasa de paro en España, hoxe próxima ao 24%, non baixará do 20% alomenos ata o ano 2019, onde a previsión deste organismo a sitúa no 21,9%.

Na Wikipedia defínense as minas antipersoas como un tipo de mina terrestre deseñadas para matar ou incapacitar as súas víctimas. Pois ben semella que as actuais políticas económicas cumpren na sociedade o mesmo papel, políticas destinadas únicamente a estabilizar os mercados financieiros, pero que olvidan ás persoas, ou dito doutra forma, “incapacitan as súas víctimas”.

2.830 thoughts on “políticas económicas e minas antipersoas.- FMI vs OIT